top of page
Privacybeleid

Organice, gevestigd aan Cauwerburg 304 - 9140 Temse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.organice.be
Cauwerburg 304 - 9140 Temse
+32 476 60 00 31


Kristien Smet is de Functionaris Gegevensbescherming van Organice Hij/zij is te bereiken via Kristien@organice.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Organice verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, tijdens een telefoongespek of een (online) kennismakingsgesprek
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Organice verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid en welke impact dat heeft op de organisatie van je thuissituatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Organice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het opmaken van een actieplan in functie van de dienstverlening

- Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren

- Het verwerken van de betaling 
- Verzenden van de nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Organice analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 


Geautomatiseerde besluitvorming
De boekingen voor een online kennismakingsgesprek worden automatisch verwerkt. 

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Organice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- vanaf aanmelding tot en met 6 maanden na de laatste afspraak indien dienstverlening wordt opgestart tenzij anders is overeengekomen in kader van de dienstverlening. Indien er geen dienstverlening wordt opgestart worden de gegevens nog 1 maand bewaart. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Organice verkoopt jouw gegevens niet aan derden en deel zonder jouw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens met anderen tenzij dit wettelijk verplicht is. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Organice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Organice en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kristien@organice.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Organice wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Organice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kristien@organice.be

bottom of page