top of page

Welke planner gebruik je best?

Dat is heel persoonlijk!


  • een papieren agenda of planner kan helpen voor mensen die problemen hebben met excutieve functies (dat zijn denkprocessen om activiteiten te plannen en aan te sturen zoals implulsbeheersing, flexibiliteit, concentratie e.d...). Schrijven helpt bij de bewustwording, het geheugen en om de info te verwerken. Nadeel is dat mensen die niet altijd bij de hand hebben, geen pen bij de hand hebben.

  • een online agenda: voordeel is dat je meldingen krijgt én taken met een terugkeerpatroon er in kan zetten. Tegenwoordig heeft iedereen zijn telefoon altijd bij de hand.

  • een schriftje: om alles te noteren van taken die je nog moet doen, dingen waar je aan denkt... zo vergeet je niets. Dit geeft ook meer rust in je hoofd.

  • een weekmenu: dit vraagt tijd om die wekelijks op te maken maar zorgt tijdens de week voor rust omdat je na een drukke dag niet meer hoeft na te denken we je zal eten. Je plan in functie van je week (vb. wanneer het snel moet gaan) en je bundelt je boodschappen.

  • een gezinsplanner: geeft een globaal overzicht van wanneer wie weg is. Activiteiten van kinderen hebben zeker een invloed op de agenda van ouders. Ook handig om hier taken in op te nemen: wie dekt de tafel, wie zorgt voor de huisdieren...

  • excel: een schema op maat, maak je gemakkelijk zelf in excel. Ik gebruik dat vaak om een zicht te krijgen op de beschikbare tijd. Je overloopt voor elke dag, je dag van begin tot einde en kleurt de tijd die op gaan aan verplichte zaken (werk, verplaatsing, een sport die vastligt...)


bottom of page