top of page

Effect van de context op je timemanagement

Bijgewerkt op: 10 jan. 2021

Persoonskenmerken beïnvloeden je timemanagement. Maar ook context speelt een rol. Dus vooraleer je jezelf verwijt de oorzaak te zijn van een gebrekkig timemanagement neem je best even je context onder de loep.


Voorbeelden zijn:

- je hebt geen rustige plek om te werken waardoor je minder geconcentreerd kan werken en bijgevolg langer over een taak doet

- de verwachtingen zijn niet helder bvb. je hebt het gevoel dat je onmiddellijk op elke mail of elk bericht moet reageren. Zo zit je in reactie-focus en je eigenlijke werk blijft liggen.

- je spullen hebben geen vaste plaats, het kost je veel tijd om op te ruimen of om zaken terug te vinden

- iemand die het druk heeft, heeft veel aanzien in onze maatschappij. Hoe vaak antwoorden we niet met 'druk, druk, druk', als iemand vraagt hoe het gaat?

- uren van hobby's die plots veranderen

- je bent afhankelijk van het werk van anderen of van hun planning

- je hebt een baby die moeilijk slaapt waardoor jezelf doodop aan de dag begint en je minder efficiënt werkt

- de taken zijn onevenredig verdeeld, er ligt gewoon te veel op je bord

- de zorg voor een gezinslid- of familielid

- e.d.


Ook schakelmomenten kunnen je uit je evenwicht halen.

- na de vakantie is het terug wennen om in je ritme te komen

- de coronaperiode waarbij telewerken de norm werd of tijdelijke werkloosheid werd ingeroepen

- gezinsuitbreiding

- een nieuwe job

- kinderen die een belangrijke stap zetten in hun leven bvb. van lagere school naar middelbaar

- e.d.


Dus tijd om stil te staan bij je context: waar heb je invloed op en op wat niet?Comments


bottom of page